News » Minister Tchórzewski: reforma sektora górniczego przynosi efekty

Minister Tchórzewski: reforma sektora górniczego przynosi efekty

11 maja 2017 Możliwość komentowania Minister Tchórzewski: reforma sektora górniczego przynosi efekty została wyłączona Share 'Minister Tchórzewski: reforma sektora górniczego przynosi efekty' on Facebook Share 'Minister Tchórzewski: reforma sektora górniczego przynosi efekty' on Email Share 'Minister Tchórzewski: reforma sektora górniczego przynosi efekty' on Print Friendly

Dokładnie rok temu powołaliśmy PGG. Przez ten czas spółka została dokapitalizowana przez inwestorów, podjęła trudne działania restrukturyzacyjne i zwiększyła swój potencjał o aktywa KHW. Dziś potrzebuje nowej strategii, która zagwarantuje jej długotrwały rozwój. Zaprezentowany przez nią plan w moim przekonaniu to zapewnia. Jako największy producent węgla kamiennego w Europie PGG musi zwiększyć wydajność, konkurencyjność, rozwinąć sprzedaż i stać się nowoczesną firmą o mocnych podstawach ekonomicznych – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego 10 maja 2017 r. PGG przedstawiła strategię na lata 2017-2030. Zakłada ona, że PGG pozostanie najważniejszym polskim producentem wysokiej jakości paliw stałych, zapewniając bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego kraju. Spółka chce osiągnąć wyznaczone przez siebie cele dzięki m. in. poprawie gospodarki złożami węgla, długofalowym inwestycjom oraz prowadzeniu firmy w sposób zgodny z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Konsekwentne działania, które podjęliśmy w ME sprawiły, że możemy mówić dzisiaj o perspektywach i budowaniu fundamentów, a nie o gaszeniu pożarów w górnictwie. Podjęliśmy się trudnego zadania restrukturyzacji polskiego górnictwa i udowodniliśmy, że działamy systematycznie i przemyślanie. Strategia PGG jest tego dowodem – zaznacza Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Głównym celem strategicznym PGG w zakresie sprzedaży jest dostosowanie oferty produktowej do indywidualnych potrzeb klientów oraz optymizacja portfela produktów. PGG swoje produkty oferuje energetyce zawodowej, ciepłownictwu i energetyce przemysłowej oraz klientom indywidualnym. Spółka w przygotowanej strategii zakłada stabilizacja udziału w segmencie energetyki zawodowej (do 41% w 2030 r.), zwiększenie udziału w segmencie ciepłownictwa i energetyki przemysłowej (do 77 % w 2030 r.) oraz w segmencie klientów indywidualnych (do 53% w 2030 r.).

W obszarze produkcji celem strategicznym spółki jest doskonalenie technologii produkcyjnych oraz wzrost efektywności. Priorytetem dla PGG jest zapewnienie odpowiedniej nowych złóż eksploatacyjnych zapewniających oczekiwany poziom produkcji. Dzięki standaryzacji możliwe będzie wykorzystanie majątku i sprzętu w różnych miejscach. Spółka podejmie także  działania inwestycyjne w zakresie: drążenia wyrobisk (1 767 km), inwestycji w urządzenia transportowe, głębienia i modernizacji szybów.

Zadaniem PGG w zakresie finansowym jest zapewnienie inwestorom oczekiwanej stopy zwrotu poprzez gwarancję rentowności sprzedaży, osiąganie założonego poziomu zysków oraz utrzymaniu dodatnich przepływów pieniężnych.

Spółka dba o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa miejsca pracy i harmonijnym funkcjonowaniu w otoczeniu lokalnym. W strategii założono, że kluczowym zadaniem w zakresie pracowniczym będzie uniknięcie luk pokoleniowych oraz wprowadzenie skutecznego motywacyjnego systemu wynagrodzeń.

W zakresie ochrony środowiska PGG neutralizuje oddziaływanie na środowisko naturalne oraz efektywnie wykorzystuje kopaliny towarzyszące (np. metan do silników gazowych). Do 2030 r. spółka na ochronę środowiska przeznaczy kwotę 2,6 mld zł.

Prezentując strategię PGG chcemy pokazać pomysł na to co przed nami. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nas spoczywa, bowiem PGG pozostanie najważniejszym polskim producentem węgla, zapewniającym bezpieczeństwo energetycznego kraju. Przygotowaliśmy strategię, by jak najlepiej wywiązać się z tego zdania – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG.

Źródło: Ministerstwo Energii

Wpis został opublikowany 11 maja 2017 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć