News » Za nami IX Konferencja NE „Termiczne Przekształcanie Odpadów…

Za nami IX Konferencja NE „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

3 Mar 2017 Możliwość komentowania Za nami IX Konferencja NE „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” została wyłączona Share 'Za nami IX Konferencja NE „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”' on Facebook Share 'Za nami IX Konferencja NE „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”' on Email Share 'Za nami IX Konferencja NE „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”' on Print Friendly

DSC07201+++W dniach 22-24 lutego 2017 r. w Krakowie, odbyła się IX Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”. Konferencja zgromadziła ok. 180 osób. Moderatorem był dr inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Partnerami wydarzenia były firmy: Ecol Sp. z o.o., Elsta Sp. z o.o. oraz Krakowski Holding Komunalny SA. Partnerem naukowym było natomiast Centrum Energetyki AGH. Współpracę przy realizacji sprawowało Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów. Konferencja stworzyła warunki do wymiany doświadczeń firm działających na rynku w zakresie realizacji i eksploatacji tego typu instalacji.

DSC07207___Na wstępnie Dorota Kubek oraz Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa „Nowa Energia”, a także Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego oraz Ryszard Langer, prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie przywitali wszystkich zebranych. Wicemarszałek podkreślił, iż złym przyzwyczajeniem jest wykorzystywanie odpadów jako paliwa w piecach domowych i wskazał przede wszystkim na edukację społeczną. – Należy uczyć obywateli, że spalanie odpadów w domowych piecach jest szkodliwe społecznie i zdrowotnie – podkreślił. Wskazał również na celowość konferencji, która jak podkreślił będzie kolejnym krokiem milowym dla rozwoju programu gospodarki odpadami oraz dalszych kroków ochrony środowiska.

Ryszard Langer, prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie podkreślił natomiast, że – technologia termicznego przekształcania odpadów komunalnych to dojrzałe technicznie oraz proekologicznie rozwiązanie problemu odpadów, co potwierdzają wieloletnie doświadczenia krajów UE. Nowoczesne instalacje z odzyskiem energii stanowią podstawę całego systemu gospodarki odpadami w wielu krajach Europy – dodał. Prezes zarządu KHK SA zaznaczył również, że jego zdaniem przyjęcie termicznego przekształcania odpadów jako podstawowej metody ich zagospodarowania, stanowi obecnie najpewniejszą drogę doprowadzenia gospodarki odpadami w polskich miastach do pełnej zgodności, zarówno z przepisami krajowymi, jak i wymogami przyjętymi przez państwa UE.

Następnie odbyły się II panele tematyczne, w których wygłoszonych zostało 8 prezentacji oraz Panel Dyskusyjny. Cały program konferencji i tematy prezentacji znajdują się tutaj

DSC07205+++Referat wprowadzający w I panelu pt. „TPOK w świetle nowych planów gospodarki odpadami” – wygłosił moderator Konferencji – dr inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej.

Paweł Gawron, kierownik Zakładu Technologii Chemicznych z Ecol Sp. z o. o. z Rybnika rozwinął temat „Chemiczne technologie wsparcia utrzymania urządzeń w zakładach termicznego przekształcania odpadów – przegląd dedykowanych usług”. Zaprezentował również główne grupy oferowanych usług firmy, która realizuje: przemysłowy serwis olejowo-smarowniczy, dystrybucje środków smarnych, diagnostykę olejową, odkurzanie przemysłowe w strefach zagrożonych wybuchem, hydrodynamiczne czyszczenie i płukanie układów olejowych turbozespołów, wysokociśnieniowe (do 3000 bar) czyszczenie wodą przemysłowych instalacji, czyszczenie elektrofiltrów metodą na sucho, czyszczenie reaktorów i kotłów metodą wybuchową, alpinizm przemysłowych oraz technologie chemiczne, na których prelegent skupił szczególną uwagę.

W I panelu wystąpił również Andrzej Drewniak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów, które objęło współpracę przy organizacji Konferencji, prezentując temat „Działania Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów w zakresie prawnych uwarunkowań Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”.

W II panelu zaprezentował się kolejny partner, firma Elsta Sp. z o.o., którą reprezentował dyrektor handlowy – Marcin Nawrot przedstawiając prezentację pt. „Doświadczenia międzynarodowe w zakresie technologii Waste to Energy na rynku rodzimym”. Po krótkiej charakterystyce firmy Elsta Sp. z o.o. przeanalizował dotychczasowe projekty oraz usługi realizowane dla spalarni. Przy współpracy w projektach zagranicznych firma nabyła doświadczenie, dzięki którym zapewnia: kompleksowe realizacje (kompleksowe prace projektowe, produkcja i kompletacja dostaw, prace montażowe, prace kontrolno-pomiarowe i udział w rozruchu), rozwiązania kontenerowe oraz rozwiązania CMMS wdrażane na początku inwestycji.

W tym panelu wystąpił również dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. AGH z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej, wygłaszając referat pt. „Zgazowanie odpadów – alternatywa dla spalania?”.

DSC07241+++Ponadto ciekawe referaty w pierwszym dniu wygłosili Mariusz Radziszewski, naczelnik Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii; dr inż. Piotr Krawczyk z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej oraz Izabela Maj z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Politechnice Śląskiej.

Na zakończenie pierwszego dnia odbył się Panel Dyskusyjny, w którym udział wzięli (wg alfabetu): Janusz Fic, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.; Wojciech Głuszczak, prezes zarządu – dyrektor Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.; Marek Goleń z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Tomasz Gulczewski, dyrektor ZTPOK, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.; Konrad Nowak, prezes zarządu. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie; Alina Pisiecka, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Sp. z o.o.; Mariusz Radziszewski, naczelnik Departamentu Energii Odnawialnej ME; Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla; Elżbieta Streker-Dembińska, dyrektor ZTUO, Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie; Grzegorz Szastok, dyrektor handlowy – członek zarządu Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.; dr Tadeusz Żaba, dyrektor ZTPO ds. rozruchu, Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie.

DSC07317!!!W panelu poruszone zostały zagadnienia: spalanie odpadów zmieszanych, czy spalarnia RDF?; optymalna wydajność spalarni odpadów/RDF; spalarnie w planach gospodarki odpadami; spalarnia jako obiekt edukacji ekologicznej społeczeństwa; przeszkody i bariery w budowie ITPOK.

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się uroczysta kolacja, w trakcie której rozlosowano nagrody ufundowane przez Ecol Sp. z o.o, Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o, Biuro Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA, Doosan Lentjes GmbH oraz Hitachi Zosen Inova.

DSC07319!!!W drugim dniu uczestnicy wysłuchali 24 referatów, a zaprezentowali się: dr Marek Goleń z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Grzegorz Szastok, dyrektor handlowy – członek zarządu w Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.; Marek Buzon, kierownik Działu Utrzymania Ruchu ZUOK w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku; Arleta Stanisławska, manager ds. sprzedaży w Biurze Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych oraz Mateusz Kita, broker w EIB SA; Andrzej Bednarz, dyrektor projektów Polska w TIRU S.A.; Artur Mitrowski, dyrektor Działu Handlowego Energetyka w Budimex S.A.; Grzegorz Pelczar, dyrektor Projektu Budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów; Rafał Psik, dyrektor ds. kluczowych klientów w Doosan Lentjes GmbH; Tomasz Gulczewski, dyrektor ZTPOK w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.; Andrzej Zioło, senior project manager and business developer Waste to Energy w Ramboll Polska Sp. z o.o.; Wojciech Głuszczak, prezes zarządu – dyrektor Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.; dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK z Politechniki Krakowskiej – Konsorcjum Gekon; Elżbieta Streker-Dembińska, dyrektor ZTUO w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie; Konrad Nowak, prezes zarządu MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie; Roman Szerszeń, general manager w Valmet Technologies Sp. z o.o.; Michał Foryś z Uniserv-Piecbud S.A.; Janusz Fic, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.; Józef Mokrzycki, prezes zarządu Mo-BRUK S.A.; Marek Grzesiuk, kierownik Działu „Pomiary Procesowe i Środowiskowe” w OMC Envag Sp. z o.o.; Krzysztof Ziółkowski, inżynier sprzedaży w SICK Sp. z o.o.; mgr inż. Olga Namiecińska z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej; Monika Janas z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Małgorzata Bednarska-Puente, Multiconsult Polska Sp. z o.o.

DSC07719!!!W ostatnim VII panelu, jak podkreślił prof. Wielgosiński po omówieniu wszystkich spalarni przyszedł czas na Kraków. Dr Tadeusz Żaba, dyrektor ZTPO ds. rozruchu w Krakowskim Holdingu Komunalnym SA w Krakowie przedstawił temat „Doświadczenia z funkcjonowania Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Krakowie” Dyrektor podzielił się doświadczeniami z eksploatacji spalarni krakowskiej. Spalarnia pracuje ponad rok, powstała w przeciągu dwóch lat. Koszty budowy zakładu to prawie 647 mln netto (796 mln brutto). Spalarnia krakowska spełnia pełne wymogi w zakresie ochrony środowiska i posiada wszystkie niezbędne elementy. Dane techniczne spalarni to 220 tys. ton odpadów w ciągu roku, zaś na dobę, jeżeli pracują w kogeneracji jest w stanie spalić 700 ton odpadów. Odzysk z energii z kogeneracji: moc elektryczna 11 MW, moc cieplna 35 MW. Dyrektor podkreślił, że zakład może pracować też w kondensacji, ale ten układ pracy nie jest raczej stosowany. Spalarnia przyjmuje dwa rodzaje odpadów i zgodnie z zastrzeżeniami w projekcie unijnym są to odpady jedynie z terenu Krakowa. Przetwarzaniem odpadów oraz transportem zajmuje się MPO i powołana przez niego spółka. Dr Żaba dokonał również opisu systemów pracujących w spalarni. Spełniają one odpowiednie standardy w zakresie ochrony środowiska. Zostały tam zastosowane technologie, które pozwalają na eliminację wszystkich niekorzystnych substancji. Główny nacisk w spalarni kładzie się na właściwe parametry spalania. Całe ciepło spalarni oddawane jest do systemu miejskiego pomniejszone o to, co zużywa się na potrzeby własne. Wyprodukowana energia elektryczna wtłaczana jest do systemu operatora oraz wykorzystuje się ją na własne potrzeby. W ciekawy sposób Tadeusz Żaba podkreślił, że ilość wyprodukowanej energii umożliwiłaby zasilenie wszystkich tramwajów jeżdżących po Krakowie w okresie roku. Przedstawił również zyski oraz koszty wywozu żużla i popiołów, jak również kwestię przyjmowania odpadów. Na zakończenie pokazał to, co niestety w odpadach można zaleźć – podkreślając kwestię edukacji. Podsumowując wskazał, że praca spalarni pozwala aż o 75% zredukować strumień odpadów, a wytwarzane ciepło i energia elektryczna służy mieszkańcom miasta.

DSC07780!!!W trzecim dniu Konferencji w dwóch grupach uczestnicy zwiedzili ZTPOK w Krakowie.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia

Opracowanie: Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wpis został opublikowany 3 Mar 2017 w następujących kategoriach: News, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć