Elektroenergetyka » Jak nowy model efektywności energetycznej wpłynie na sektor…

Jak nowy model efektywności energetycznej wpłynie na sektor energetyczny

17 Lut 2017 Możliwość komentowania Jak nowy model efektywności energetycznej wpłynie na sektor energetyczny została wyłączona Share 'Jak nowy model efektywności energetycznej wpłynie na sektor energetyczny' on Facebook Share 'Jak nowy model efektywności energetycznej wpłynie na sektor energetyczny' on Email Share 'Jak nowy model efektywności energetycznej wpłynie na sektor energetyczny' on Print Friendly

Efektywność energetyczna odgrywa kluczową rolę dla przyszłości sektora energetyki i usług komunalnych. Nowe regulacje niosą ze sobą szereg korzyści, które pozwolą poprawić wykorzystanie energii i pozytywnie wpłynąć na działalność firm z sektora energetycznego.

Kraje na całym świecie doceniają znaczenie efektywności energetycznej, czego przejawem jest lawina nowych inicjatyw i regulacji. Na poziomie światowym rządy 106 państw podjęły się współpracy w ramach globalnej inicjatywy Sustainable Energy for All (Zrównoważona Energia dla Wszystkich). Jednym z jej trzech głównych celów jest podwojenie globalnego tempa wzrostu efektywności energetycznej do 2030 r. Dla Polski i innych krajów europejskich ważne są postanowienia UE, która postawiła sobie ambitny cel podniesienia efektywności energetycznej o 20% do 2020 r., wprowadzając dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej.

Warto zaznaczyć, że nowe regulacje nie są tylko nakazem, ale też silną zachętą do zmiany. Wyższa efektywność energetyczna niesie ze sobą wiele innych korzyści, zarówno dla sektora energetycznego jak i konsumentów, takich jak:

  • Niższe emisje CO2 i gazów cieplarnianych
  • Oszczędności rzędu miliardów dolarów w skali globalnej, dzięki niższym kosztom energii
  • Wyższa niezawodność systemów energetycznych
  • Niższe koszty produkcji energii
  • Niższe koszty inwestycji w infrastrukturę do transmisji i dystrybucji (T&D)
  • Niższy poziom ryzyka
  • Wyższe bezpieczeństwo energetyczne
  • Ograniczenie zależności od deficytowych surowców
  • Pobudzenie wzrostu i rozwoju gospodarczego dzięki dostępowi do tańszej, użytecznej energii i tworzeniu miejsc pracy

Zmiany na rynku i w przedsiębiorstwach energetycznych

Korzyści, jakie niesie ze sobą nowy model efektywności energetycznej spowodują zmiany dla całego sektora, ale też gospodarki. Pierwszą istotną zmianą będzie spadek sprzedaży energii rozliczanej dotychczas na kilowatogodziny. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na utrzymanie przez producentów energii ustalonych przez lata przychodów. Dlatego też gracze z sektora energetycznego powinni skupić się na wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, które zrekompensują spadek (np. pompy ciepła, samochody elektryczne). To jednak kropla w morzu, gdyż utrzymanie konkurencyjności na rynku sprzedaży energii elektrycznej wymaga optymalizacji na szeroką skalę.

Poza efektywnością energetyczną, firmy z sektora energetycznego powinny podnosić również dwa inne typy efektywności: kosztów kapitałowych (CapEx) i kosztów operacyjnych (OpEx).

Jeśli chodzi o koszty kapitałowe (CapEx), zamiast skupiać się na rozbudowie i powiększaniu potencjału przedsiębiorstwa, firmy mogą uczynić swój sposób wydatkowania bardziej efektywnym. W tym celu muszą najpierw zlokalizować obszary, w których możliwe są inwestycje w nowe urządzenia i rozwiązania cyfrowe. – W praktyce oznacza to wdrażanie urządzeń typu smart, rozwiązań z zakresu automatyki i gromadzenia danych, inwestycje w nowe technologie, takie jak magazyny energii lub systemy zarządzania reagujące na popyt, które ograniczą, a być może całkowicie zlikwidują konieczność korzystania z infrastruktury fizycznej – mówi Jacek Łukaszewski, prezes zarządu Schneider Electric Polska. – Właściwe skalowanie urządzeń (np. transformatorów i aparatury łącznikowej) i sieci (np. mniej przewodów, kabli i wykopów) umożliwia redukcję szarej energii, czyli energii zużywanej w procesach produkcyjnych i pracach instalacyjnych – dodaje Jacek Łukaszewski. Inaczej należy działać w przypadku zmiany efektywności kosztów operacyjnych (OpEx). Często zauważa się, że sektor energetyczny cechuje niska efektywność, a tym samym wysokie koszty operacyjne. Na przykład według szacunków amerykańskiej agencji Energy Information Administration (EIA), straty w transmisji i dystrybucji energii (T&D) w Stanach Zjednoczonych wynoszą średnio około 6% w skali roku. Ograniczenie kosztów wymaga kontroli nad energochłonnymi operacjami i monitoringu wydajności systemów, ponieważ straty to zmarnowana energia, czyli wyższe koszty. Planowanie, pomiary oraz podnoszenie efektywności systemów T&D może zredukować wydatki operacyjne.

Przedsiębiorstwa energetyczne muszą także uwzględnić w swojej strategii OpEx migrację z systemu scentralizowanych elektrowni do sieci bardziej lokalnych źródeł, a także nowoczesne modele prac konserwacyjnych, umożliwiające konfigurację i eksploatację urządzeń na poziomie bliskim ich maksymalnej fizycznej wydajności. Taka strategia, znana w branży, jako “asset sweating”, umożliwia operatorom systemów dystrybucji (DSO) optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, a nawet opóźnienie momentu zakupu nowych urządzeń przy zachowaniu standardów usług świadczonych klientom.

Efektywność energetyczna kluczowa w sieciach przesyłowych

Sieci przesyłowe to szczególne miejsce, w których dochodzi do strat energii. Te najwyższe obserwuje się podczas produkcji energii (od 25 do 50%), ale te w sieciach przesyłowych również mogą być znaczne (od 3 do 12%). Oszczędności na poziomie dystrybucji są potęgowane przez ich wpływ na system produkcji, w którym pułap efektywności wyznaczają prawa termodynamiki. – Z tego powodu firmy z sektora energetycznego powinny korzystać z efektywnych urządzeń w swoich sieciach, np. niskostratnych transformatorów, lecz także aktywnie zarządzać procesem rozpraszania energii w sieciach poprzez ich aktywną rekonfigurację. Mogą to robić przy pomocy czujników i oprogramowania takiego jak ADMS, a także narzędzi analitycznych, które nieustannie obliczają drogę przepływu elektronów o najkrótszym dystansie i najniższym oporze – mówi Jacek Łukaszewski

Potencjał podnoszenia efektywności w sektorze energetycznym może zostać aktywowany przy pomocy odpowiednich technologii. Przyszłością tej branży jest łączenie takich rozwiązań z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi rozsianymi w całym systemie, które w połączeniu z narzędziami analitycznymi, umożliwiają znacznie lepsze zrozumienie przepływów energii oraz równoważenie podaży i popytu. To właśnie efektywność umożliwi firmom z sektora energetycznego utrzymanie swojej pozycji na rynku.

Źródło: Schneider Electric 

Wpis został opublikowany 17 Lut 2017 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć