News » Działania prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych…

Działania prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców ws. Energetycznego Centrum S.A.

16 Lut 2017 Możliwość komentowania Działania prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców ws. Energetycznego Centrum S.A. została wyłączona Share 'Działania prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców ws. Energetycznego Centrum S.A.' on Facebook Share 'Działania prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców ws. Energetycznego Centrum S.A.' on Email Share 'Działania prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców ws. Energetycznego Centrum S.A.' on Print Friendly

27 stycznia 2017 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi przedsiębiorcy Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie dokumentów i informacji będących w posiadaniu prezesa URE zachodzi podejrzenie, że Koncesjonariusz wprowadzał odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w błąd, co do warunków dostarczania im tych paliw, a także nie udzielał im pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Spowodowało to wpływ skarg do prezesa URE w tej sprawie.

Warunek 2.2.2. koncesji na obrót paliwami gazowymi zobowiązuje Koncesjonariusza „do przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców, w tym poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzenie odbiorców w błąd co do ich uprawnień lub obowiązków. W szczególności postanowienia umów zawieranych z odbiorcami powinny być czytelne i zrozumiałe, a postanowienia inne niż związane z dostarczaniem paliw gazowych (art. 5 ustawy – Prawo energetyczne), powinny być odrębnie i wyraźnie oznaczone. Umowa powinna wyraźnie określać koszty wynikające z postanowień innych niż dotyczących realizacji usług związanych z dostarczaniem paliw gazowych”.

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa. Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 41 ust. 3 tej ustawy w związku z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Do zakresu działania prezesa URE należy podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące tych problemów – zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy – Prawo energetyczne.

Szczegóły w Komunikacie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 11/2017 w sprawie podjętych działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 16 Lut 2017 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć