News » LW Bogdanka S.A. Po 2013 r.: wzrost wydobycia i bardzo dobre…

LW Bogdanka S.A. Po 2013 r.: wzrost wydobycia i bardzo dobre wyniki finansowe pomimo trudnych warunków rynkowych

25 Mar 2014 Możliwość komentowania LW Bogdanka S.A. Po 2013 r.: wzrost wydobycia i bardzo dobre wyniki finansowe pomimo trudnych warunków rynkowych została wyłączona Share 'LW Bogdanka S.A. Po 2013 r.: wzrost wydobycia i bardzo dobre wyniki finansowe pomimo trudnych warunków rynkowych' on Facebook Share 'LW Bogdanka S.A. Po 2013 r.: wzrost wydobycia i bardzo dobre wyniki finansowe pomimo trudnych warunków rynkowych' on Email Share 'LW Bogdanka S.A. Po 2013 r.: wzrost wydobycia i bardzo dobre wyniki finansowe pomimo trudnych warunków rynkowych' on Print Friendly

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w 2013 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,9 mld zł (wzrost o 3,49%), EBITDA wyniosła 754,9 mln zł (wzrost o 9,42%) a wynik EBIT: 424,8 mln zł (wzrost o 9,14%). Zysk netto sięgnął 329,7 mln zł (wzrost o 6,70%).

Poziom produkcji węgla handlowego w 2013 r. sięgnął 8,35 mln ton, co oznacza, że był o 7,20% wyższy niż rok wcześniej i najwyższy w historii LW BOGDANKA. Był on jednak nieznacznie niższy od oczekiwań Spółki, co związane było z trudnymi warunkami geologicznymi w IV kwartale 2013 r. Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na koniec 2013 r. udziały rynkowe LW BOGDANKA sięgnęły 14,79% w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce i 19,32% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej. LW BOGDANKA planuje, że wydobycie węgla handlowego w 2014 r. będzie wyższe o co najmniej 1 mln ton w porównaniu do 2013 r. i wyniesie 9,3-10 mln ton. Jednocześnie Spółka ocenia, że sytuacja rynkowa w branży górniczej w 2014 r. będzie bardzo wymagająca. Spółka koncentruje się na wdrażaniu ogłoszonej w czerwcu 2013 r. strategii na lata 2013-2020, której najważniejsze elementy to finalizacja, do 2015 r., programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnych w stosunku do 2011 r. oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych Spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, i tym samym przedłużenie żywotności kopalni do około 2050 r.

Wyniki Finansowe – Szczegóły
Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po IV kwartale 2013 oraz w 2013 r. przedstawia tabela poniżej:

W IV kwartale 2013 r. poziom produkcji węgla handlowego Spółki wzrósł o blisko 23% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, sięgając 2,1 mln ton. Produkcja węgla handlowego w całym 2013 r. wyniosła 8,35 mln ton, co oznacza wzrost o 7,2% rok do roku. Był to najwyższy poziom produkcji w historii LW BOGDANKA. Był on jednak nieznacznie niższy od oczekiwań, co związane co związane było z gorszymi warunkami geologicznymi w IV kwartale na jednej z eksploatowanych ścian (w ścianie zamykającej pokład 382) oraz gorszymi od spodziewanych paramentami złoża w ścianie w Polu Stefanów, uruchomionej w listopadzie 2013 r.

Osiągnięty w IV kwartale poziom uzysku wyniósł 66,38% (wobec 61,67% w IV kwartale 2012 r.). W całym 2013 r. poziom uzysku wyniósł 68,49%, wobec 68,58% w 2012 r. Sprzedaż w 2013 r. była zgodna z harmonogramami dostaw do klientów i osiągnęła poziom 8,15 mln ton, czyli była o 4,51% wyższa od zanotowanej rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska:
• W IV kwartale 2013 r. wykonano 7,4 km chodników wobec 6,56 km rok wcześniej (wzrost o 12,77%)
• W 2013 roku wykonano 28,62 km chodników wobec 23,25 km w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 5,36 km, czyli 23,07%)

Stan zapasów węgla na poziomie 216,44 tys. ton na koniec 2013 r. odpowiadał w przybliżeniu 8-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z założeniami.

Strategia
W czerwcu 2013 r. LW BOGDANKA ogłosiła strategię rozwoju na lata 2013-2020. Najważniejsze elementy strategii to finalizacja, do 2015 r., programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnych w stosunku do roku 2011 oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych Spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, i tym samym przedłużenie żywotności kopalni do około 2050 r. W efekcie zwiększenia wydobycia Spółka zamierza do 2015 r. osiągnąć 20% udziału w rynku sprzedaży węgla energetycznego w kraju. LW BOGDANKA zamierza także pozostać liderem efektywności w górnictwie, między innymi poprzez budowę „inteligentnej kopalni”. Będzie to możliwe dzięki dalszemu rozwojowi systemu zarządzania gospodarką złoża oraz dalszej informatyzacji i automatyzacji ciągu produkcyjnego w Spółce. W połączeniu z ciągłym usprawnianiem organizacji pracy i rozwojem outsourcingu, ma to zaowocować zmniejszeniem jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 15% do 2017 r. (w ujęciu realnym).

– Oceniam, że 2013 r. był to dla naszej Spółki rokiem dobrym. Pomimo trudnej sytuacji w branży górniczej w Polsce, wypracowaliśmy najwyższy w historii LW BOGDANKA poziom produkcji i sprzedaży węgla. Bardzo dobre były także nasze wyniki finansowe – przychody ze sprzedaży były bliskie 2 mld zł, a zysk netto sięgnął ok. 330 mln zł. Szacujemy, że poziom produkcji węgla handlowego w 2014 r. będzie wyższy o co najmniej 1 mln ton w porównaniu do 2013 r. i może sięgnąć 9,3-10 mln ton. Obserwując rynek, oceniamy, że 2014 r. również może być dla branży trudny, spodziewamy się spadków średniej ceny węgla w stosunku do 2013 r. Dlatego konsekwentnie pracujemy nad realizacją naszych celów strategicznych, do których należą m.in. ciągła poprawa efektywności i kontrola kosztów, co jest szczególnie istotne w wymagających warunkach rynkowych powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW BOGDANKA S.A.

Źródło: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Wpis został opublikowany 25 Mar 2014 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć