Ciepłownictwo » System opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych – Pierwsza analiza…

System opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych – Pierwsza analiza skutków wdrożenia mechanizmów podatku akcyzowego dla paliw gazowych w ciepłownictwie

15 Paź 2013 Możliwość komentowania System opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych – Pierwsza analiza skutków wdrożenia mechanizmów podatku akcyzowego dla paliw gazowych w ciepłownictwie została wyłączona Share 'System opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych – Pierwsza analiza skutków wdrożenia mechanizmów podatku akcyzowego dla paliw gazowych w ciepłownictwie' on Facebook Share 'System opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych – Pierwsza analiza skutków wdrożenia mechanizmów podatku akcyzowego dla paliw gazowych w ciepłownictwie' on Email Share 'System opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych – Pierwsza analiza skutków wdrożenia mechanizmów podatku akcyzowego dla paliw gazowych w ciepłownictwie' on Print Friendly

Jak już wcześniej informowaliśmy, Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Nie wszystkie rozwiązania ze znowelizowanej ustawy są korzystne dla szeroko pojętego ciepłownictwa, i zostały przyjęte pomimo intensywnych działań Izby w tym zakresie.

Oto kilka zdań komentarza do przyjętych rozwiązań, przygotowanych na podstawie konsultacji ze współpracującą z IGCP Kancelarią Podatkową Parulski i Współnicy:

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 31b ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy akcyzowej zwolnione są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Ustawodawca nie precyzuje, które systemy służą do osiągnięcia powyższych celów. Jednakże z naszej praktyki wynika, że organy podatkowe analogicznie jak w przypadku zakładów energochłonnych zużywających wyroby węglowe obejmą zwolnieniem podmioty, w których występuje system ETS lub system, tzw. „białych certyfikatów”.

Z literalnego brzmienia ustawy o efektywności energetycznej regulującej system, tzw. „białych certyfikatów”, wynika, iż obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej odnosi się do przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu podmiotowym, które spełnia kryteria kwalifikujące je do tegoż obowiązku, a nie do poszczególnych instalacji zużywających wyroby gazowe. Zatem należałoby uznać, że całość gazu ziemnego zużywanego przez zakład energochłonny objęty systemem, tzw. „białych certyfikatów” podlegałaby zwolnieniu.

Jednakże, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej ustawy obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorstwach sprzedających ciepło sieci ciepłowniczej generalnie, z wyłączeniem tych, w których rynek ciepła z tychże sieci ciepłowniczych jest mniejszy niż 5 MW. W związku z tym można wyciągnąć obecnie wniosek, że  obowiązek umarzania świadectw i/lub uiszczania opłaty nie obejmuje małych instalacji, nie podłączonych do sieci ciepłowniczej.

W ocenie Kancelarii istnieje ryzyko, że organy podatkowe mogą interpretować powyższe przepisy w taki sposób, iż zwolnieniu dla zakładów energochłonnych będzie podlegało zużycie wyrobów gazowych, od których uiszczana jest opłata zastępcza, natomiast pozostała część gazu ziemnego będzie opodatkowywana podatkiem akcyzowym.

Zdaniem Kancelarii, powyższa kwestia powinna zostać wyjaśniona w drodze interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, którą obecnie przygotowujemy dla członków Izby. Naszym zdaniem, i zdaniem Kancelarii, do czasu uzyskania interpretacji indywidualnej, członkowie Izby powinni opodatkowywać akcyzą wątpliwe zużycie wyrobów gazowych, tak by uniknąć powstania ewentualnego ryzyka podatkowego.

Zważywszy na powyższe, Członkowie Izby którzy nie będą sami naliczać akcyzy od gazu powinni poinformować swoich dotychczasowych dostawców gazu, że na chwilę obecną nie będą oni korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Natomiast po uzyskaniu interpretacji indywidualnej, potwierdzającej ich status na gruncie nowelizacji ustawy akcyzowej, Członkowie Izby powinni przekazać swoim dostawcom gazu stosowne informacje.

Pragniemy również wskazać, że uzyskanie pozytywnej interpretacji indywidualnej, uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej, tj. dla zakładów energochłonnych objętych systemem, tzw. „białych certyfikatów” pozwoli dotychczasowemu dostawcy wyrobów gazowych odzyskać naliczoną akcyzę od gazu ziemnego poprzez złożenie korekty deklaracji. Wtedy, akcyza naliczona w cenie dostarczanego gazu ziemnego może zostać zwrócona Członkom Izby. Ta kwestia musi jednak być ustalona z dostawcą gazu.

W Dziale BIBLIOTEKA w Zakładce OPINIE PRAWNE – tylko dla członków IGCP, zamieścicliśmy – opracowany przez Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi – zaktualizowany komentarz kierowany do Członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie dotyczący najważniejszych kwestii związanych z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych wraz z wzorem wniosku o indywidualną interpretację podatkową.

Źródło: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Wpis został opublikowany 15 Paź 2013 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć